Gizlilik Sözleşmesi

HOTEL UYAN olarak misafirlerimize üstün ürün ve hizmet sunma arzusundayız. Misafirlerimize sadakate ve onların özel alanlarının gizliliğine büyük önem veriyoruz.

“HOTEL UYAN Gizlilik Beyanı” gerek bu site üzerinden gerek bizimle olan yazılı ve sözlü iletişiminiz aracılığıyla sizden gelen, dolayısıyla hangi yolla olursa olsun, sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri nasıl kullandığımıza ilişkin duyuruda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

https://uyanhotel.com/ sitesini kullanırken edinmek istediğimiz kişisel bilgiler, ilgi alanlarınıza yönelik sitemizdeki yeniliklerden ve etkinliklerden sizleri haberdar etmek, siteyi tercihleriniz doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

HOTEL UYAN siz kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta vb…) sizlerden formlar yolu ile site üzerinden talep etmektedir. Firmamızın bilgisayarlarında güvenli bir ortamda toplanan bu bilgiler (dönemsel promosyonlar, çeşitli kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye profili “kategorizasyonu” çalışmalarında) sadece firmamız bünyesinde kullanılmaktadır.

Bu bilgileri bizimle paylaşmak ve https://uyanhotel.com/ sitesine üye olarak e-posta gönderim listesine dahil olmak, sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir.

Sözü geçen tüm bu işlemler ve sizinle iletişimde olmamız için vermiş olduğunuz e-posta adresinizin geçerli bir posta adresi olması gerekmektedir.

Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde tutulmaktadır.

https://uyanhotel.com/ alan adlı Web Sitesi’nin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları HOTEL UYAN’a aittir. HOTEL UYAN, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, insan kaynakları departmanında işe alım prosedürü gereği, üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. İnsan Kaynakları çalışmaları kapsamında toplanacak kişisel bilgiler sadece HOTEL UYAN bünyesinde kullanılacak ve saklanacaktır. Müşteri/Başvuru Sahibinin web sitesi aracılığıyla HOTEL UYAN’a  ilettiği kişisel bilgilerin doğruluğu karine olarak kabul edilir. Kişisel bilgilerin yanlışlığından kaynaklanacak zararlardan HOTEL UYAN sorumlu tutulamaz.

HOTEL UYAN bilgisayarlarında toplanan bilgiler, işe alım için insan kaynakları biriminde kullanılmak, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece HOTEL UYAN bünyesinde kullanılır. Müşteri/Başvuru Sahibi söz konusu tanıtımlardan, bildirim maillerinden haberdar olmak istemez ise, dilediği zaman otele e-mail göndererek bu aktiviteyi durdurabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

HOTEL UYAN, Web Sitesi kapsamında başka sitelere link verebilir. HOTEL UYAN, link aracılığıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. HOTEL UYAN, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar dışında, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. HOTEL UYAN’ın müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma kapsamında kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

HOTEL UYAN, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak üstlenmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. HOTEL UYAN, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumlarında herhangi bir sorumluluk taşımaz.

HOTEL UYAN, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. HOTEL UYAN’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer. İşbu gizlilik sözleşmesi Web sitesinde yayımlanan Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.